Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ravishing Grimness (1999)

Album av Darkthrone

Spor

1 Lifeless 05:38
2 The Beast 05:24
3 The Claws of Time 06:57
4 Across the Vacuum 07:09
5 To the Death (under the King) 04:41

Utgivelsesdata

Moonfog Fog 023 CD 1999