Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Raufoss-Rute-Ruth / Men gå forbi (1989)

Spor

Utgivelsesdata

OPAL Rekords, Slagerfabrikken SS 12 Vinyl 1989