Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Rastløst blod (1996)

Album av Bjørn Jens

Spor

Utgivelsesdata

Tylden & Co AS GTACD 8062 CD 1996
Tylden & Co AS GTAMC 8062 Kassett 1996