Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ræreksstadir (2005)

Spor

1 5.56
2 Funeral
3 Jentoft
4 Koff
5 Piano
6 Ræreksstadir
7 Rat
8 Samekrim
9 San Fransisco
10 Wormdals verk

Utgivelsesdata

Ukjent CD 2005