Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Punk-Rock (2012)

Album av Stookers
Utgitt desember 2012

Borgen Brenner: Søren Klype Mobile Studio.

Stookers-X-Mas Party: Søren Klype Mobile Studio.

Stookers-Øving Rehab recordings.

Stookers-Funhouse: Søren Klype Mobile Studio.

Begrenset opplag: 19 nummererte eksemplarer med sjablongtrykk på cover. Alle 19 eksemplarer er forskjellige.

Borgen Brenner: Søren Klype Mobile Studio.

Stookers-X-Mas Party: Søren Klype Mobile Studio.

Stookers-Øving Rehab recordings.

Stookers-Funhouse: Søren Klype Mobile Studio.

Begrenset opplag: 19 nummererte eksemplarer med sjablongtrykk på cover. Alle 19 eksemplarer er forskjellige.

Spor

1 Borgen Brenner! (Oslo, 16. juni 2012)
2 Stookers-X-Mas Party! (28. november 2010)
3 Stookers-øving (Borgen, Oslo, 18. januar 2010)
4 Stookers-Funhouse (Oslo, juli 2009)

Utgivelsesdata

Stooker recårds SR03 CD-R Norsk 2012