Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Publikfriarna (1973)

To sketsjer som har gjort stor lykke i Sverige.

To sketsjer som har gjort stor lykke i Sverige.

Utgivelsesdata

Philips 6015.071 Vinyl Sverige 1973