Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Public Enemies - I Vanguards (0-00)

Spor 1-11 tilsvarer Public Enemies-utgivelsen 'From Public Enemies Without Love' (utgitt som "Public Enemies" i Italia)(1966). Spor 12-23 tilsvarer The Vanguards-utgivelsen 'Phnoole' (utgitt som "I Vanguards" i Italia) (1967).

Spor 1-11 tilsvarer Public Enemies-utgivelsen 'From Public Enemies Without Love' (utgitt som "Public Enemies" i Italia)(1966). Spor 12-23 tilsvarer The Vanguards-utgivelsen 'Phnoole' (utgitt som "I Vanguards" i Italia) (1967).

Utgivelsesdata

FF 031 CD Italia 0-00