Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Profeten: Kahlil Gibran (2003)

Album av Ole Paus

Lydbok med musikk. Ole Paus leser teksten. Musikk ved Ketil Bjørnstad. Helge Hagerups oversettelse.

Lydbok med musikk. Ole Paus leser teksten. Musikk ved Ketil Bjørnstad. Helge Hagerups oversettelse.

Spor

1 Tema til Profeten I 04:24
2 Skipets ankomst 09:06
3 Om kjærlighet 03:44
4 Om ekteskap 02:05
5 Om barn 03:24
6 Om å gi 04:43
7 Om å spise og drikke 02:48
8 Om å arbeide 05:11
9 Om glede og sorg 03:11
10 Om hus 05:14
11 Om klær 01:43
12 Om å kjøpe og selge 03:26
13 Om forbrytelse og straff 07:32
14 Om lover 03:22
15 m frihet 04:38
16 Om fornuft og lidenskap 03:35
17 Tema til Profeten II 03:04
18 Om smerten 02:08
19 Om selverkjennelse 02:05
20 Om kunnskap 01:42
21 Om vennskap 03:23
22 Om å snakke 02:48
23 Om tiden 02:12
24 Om godt og ondt 04:38
25 Om bønn 03:35
26 Om glede 05:11
27 Om skjønnhet 03:24
28 Om religion 03:13
29 Om døden 02:42
30 Farvel 19:49
31 Tema til Profeten III 03:14

Utgivelsesdata

Nor-Disc Shcd 20 (dob.alb, pl.1) CD 2003
Nor-Disc Shcd 21 (dob.alb, pl.2) CD 2003