Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Prisen for et liv (1995)

Spor

Utgivelsesdata

Lynor 9504 CD 1995