Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Positivet (1977)

Innlegg til albumet 'Lirekassa' ARC 9625

Innlegg til albumet 'Lirekassa' ARC 9625

Spor

1 Hotell Norge (Hotel California)
2 La Det Aildri Skje Igjæn

Utgivelsesdata

Arctic ARC-X 9625 Vinyl 1977