Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Porsgrunnsviser av Hans Reynolds (2006)

Album av Ekkert Pakk

Spor

1 Bark 'Salvador' 03:35
2 Tora Hansen 04:18
3 Vaarkvell 02:07
4 Bærjebrygga aa sjebbua 02:29
5 Gudd bai fær ju vell (Porsgrunns-vise) 01:36
6 Lillælv aa Læversplassen 02:52
7 Søttenne mai i guttedaene 02:31

Utgivelsesdata

Ukjent GF 0806 CD 2006