Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Poems (1991)

Album av Diverse artister

Spor

1 Crystalline 08:39
2 Little Peanut 05:04
3 Suite 11:17
4 Dressed Up 08:20
5 Psalmen 05:34
6 Vana 04:43
7 Negative Space 07:41
8 Folk Song (to All Children) 06:25

Utgivelsesdata

DRAGON Drcd 209 CD 1991