Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Pleasure & Tears (1992)

Album av Trond Granlund

Spor

Utgivelsesdata

Fox CDFX 1009 CD 1992
Fox LFX 1009 Vinyl 1992
Fox MFX 1009 Kassett 1992