Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Plays Jimi Hendrix (2003)

Album av Ole Staveteig

Innhold: Voodoo child ; Purple haze , Castles made of sand ; Hej Jo ; Manic depression ; Foxy lady ; Little wing ; Red house ; Burning of the midnight lamp ; Hey Joe ; Angel

Innhold: Voodoo child ; Purple haze , Castles made of sand ; Hej Jo ; Manic depression ; Foxy lady ; Little wing ; Red house ; Burning of the midnight lamp ; Hey Joe ; Angel

Spor

Utgivelsesdata

Ukjent CC D 014 CD 2003