Gjør endringer

Pin a medal on Joani / There he goes (1964)

Singel av Sonja Bjønness

Spor

1 Pin a medal on Joani
2 There he goes

Utgivelsesdata

Philips 353 259 PF Vinyl 1964