Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Pilgrimage (2007)

Album av Duo Oktava

Duo Oktava består av Povilas Syrrist-Gelgota på bratsj og Toril Syrrist-Gelgota på cello.

Duo Oktava består av Povilas Syrrist-Gelgota på bratsj og Toril Syrrist-Gelgota på cello.

Spor

Utgivelsesdata

Platearbeiderne PLACD 2006 CD 2007