Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Pårr / Wienerschnitzel-Valsen (1967)

Spor

1 Pårr
2 Wienerschnitzel-Valsen

Utgivelsesdata

Polydor NH 66802 Vinyl 1966