Revisjonshistorikk

Gjør endringer

På tur (1983)

Spor

Utgivelsesdata

Slagerfabrikken, TIGER SCD 99002 CD 1995
Slagerfabrikken, TIGER SLP 99002 Vinyl 1983
Slagerfabrikken, TIGER SMC 99002 Kassett 1983