Revisjonshistorikk

Gjør endringer

På Treff Med 2 (1973)

Samlealbum av Diverse artister

Spor

Utgivelsesdata

Talent 1973