Revisjonshistorikk

Gjør endringer

På Jul Med Din Glede (1980)

Samlealbum av Diverse artister

Spor

Utgivelsesdata

Philips 6327 031 Vinyl 1980
Philips 7205 031 Kassett 1980