Gjør endringer

På Jorden Fred og Glede (2000)

Album av Rosensfole

Spor

1 Kyrie 01:18
2 Bånsull i advent 03:01
3 Ave Regina 05:06
4 Et lite barn så lystelig 05:21
5 På Jorden Fred og Glede 05:16
6 The Night Watch 02:07
7 Fulget Hodie 03:59
8 The King 01:45

Utgivelsesdata

Ukjent Raabd02 CD 2000