Revisjonshistorikk

Gjør endringer

På flukt (1993)

Singel av Finn Kalvik

Spor

1 Ride ranke 03:39
2 På flukt

Utgivelsesdata

Polydor 861 642 2 CS 1993