Gjør endringer

På fest med Toradertrioen (1978)

Album av Toradertrioen

Spor

1 Trettondagssnoa 02:29
2 Polka frå Krødsherad 02:15
3 Lundkullarn 02:31
4 Tuttebiten 01:48
5 Lokkern 02:49
6 Skotsk reel 01:46
7 På høgan loft 02:08
8 Laus etter Halvor Haugerud 01:58
9 Piparpolska 02:49
10 Myhrbraatenpolka 01:58
11 Kristianiavalsen 01:50
12 Slåttekaren 02:21
13 Inkji sutra eg og inkji greæt eg 02:41
14 Helsing frå Oddvar Nygaard 02:21
15 Laus etter Sevat L. Teigen 02:18
16 Norska-valsen 02:28

Utgivelsesdata

KB Music KBCD 2003 CD 1978