Gjør endringer

På fest i Jølster (1987)

Spor

Utgivelsesdata

Heilo Ho 7047 LP 1987