Gjør endringer

På fest i Jølster (1987)

Spor

1 Slettvals etter Einar Bakkane 01:44
2 Naustvikdansen 03:15
3 Hamborgar etter Einar Bakkane 01:39
4 Ola va' long 03:34
5 Presten han preika + Preikaren 02:10
6 Larstunen 02:14
7 Utsyn frå Vikastøylen 03:24
8 Grungen 02:12
9 Brureslått etter Erling Sandal 02:23
10 Statistikkvisa 02:36
11 Minne frå Paulen 03:19
12 Hastverksvalsen 03:31
13 Eg skulle stadå kjøpa rug 02:10
14 Brureslått etter Sigfred Øvrebø 02:13
15 Sødeste pige 02:32
16 Halling etter Nils Furnes 02:11
17 Reinlendar etter Nils Furnes 01:41
19 Marsj i mars 02:31

Utgivelsesdata

Heilo Ho 7047 LP 1987