Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Orgelverker (2001)

Spor

1 Introduksjon 02:32
2 Fuge 03:21
3 Bryllupsmarsj 06:53
4 Sørgemarsj II 08:11
5 Fuge, Ess-dur (nr. 1) 02:41
6 Fuge, c-moll - med Koralen 'hvo Ene Lader Herren Råde' (nr. 2) 04:22
7 Dobbeltfuge, h-moll (nr. 3) 04:47
8 Festpreludium over 'av Høyheten Opprunnen Er', D-dur 02:17
9 Orgelkoral 'In dulci jubilo' 04:03
10 Orgelkoral 'akk Visste du som Går I Syndens Lenke' 01:48
11 Fuge, a-moll - med Koralen 'frykt, mitt Barn, den Sanne Gud' 03:41
12 Festpreludium over 'fra Himlen Høyt', Ess-dur 07:30
13 Festpreludium over 'fra Himlen Høyt', C-dur 01:44
14 Sørgemarsj I 04:53
15 Festpreludium over 'av Høyheten Opprunnen Er', Ess-dur 04:20
16 Dobbelt-canon, G-dur 00:35
17 Preludium, F-dur 'nu Hviler Mark Og enge' 00:30
18 Preludium, F-dur 00:32
19 Preludium, B-dur 00:28
20 Preludium, c-moll 00:37
21 Preludium, E Frygisk 'av Dybets Nød' (0046 00:47
22 Fantasi over Koralen 'av Dybets Nød': 1.sats 03:43
23 Fantasi over Koralen 'av Dybets Nød': 2.sats 01:22
24 Fantasi over Koralen 'av Dybets Nød': 3.sats 01:31
25 Fantasi over Koralen 'av Dybets Nød': 4.sats 01:46
26 Fantasi over Koralen 'av Dybets Nød': 5.sats 01:45
27 Fantasi over Koralen 'av Dybets Nød': 6.sats 02:01
28 Intermezzo for orgel 07:03
29 Grave 03:56
30 Dobbeltfuge 04:04

Medvirkende

Bjørn Andor Drage

Utgivelsesdata

Euridice Turn Left Eucd 019 (dob.alb, pl.2) CD 2001
Euridice Turn Left Eucd 019 (dob.alb, pl.1) CD 2001