Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Optimist / Kast Våpen (1989)

Singel av Jahn Teigen

Spor

1 Optimist
2 Kast våpen 04:54

Utgivelsesdata

EMI 1375247 SG 1989