Revisjonshistorikk

Gjør endringer

On Tour (1983)

Album av Bjøro Håland

Spor

Utgivelsesdata

Studio B Blp 4017 LP 1983