Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Om tårer var gull / Gud gi oss fred (1970)

Singel av Nora Brockstedt

Spor

1 Om tårer var gull
2 Gud gi oss fred

Utgivelsesdata

Continental CPN 1019 Vinyl 1970