Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Oliver: den norske versjonen av Lionel Barts musical 'Oliver' (1992)

Album av Lionel Bart

Musikalsk ledelse ved Kari Stokke. Opptak fro Oslo-forestilingen av musikalen 'Oliver'. Lydsporet som er angitt noen steder, kan være fra en engelsk oppsetning.

Musikalsk ledelse ved Kari Stokke. Opptak fro Oslo-forestilingen av musikalen 'Oliver'. Lydsporet som er angitt noen steder, kan være fra en engelsk oppsetning.

Spor

Utgivelsesdata

Polydor 514 102 2 CD 1992