Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ole Edvard Antonsen. Einar Henning Smebye (1989)

Innhold: Gavotte de concert / Heinrich Sutermeister. Sonatina / Jean Francaix. Tromba solo / Ketil Hvoslef. Four Scarlatti variations / Marcel Bitsch. Capriccio / Claude Pascal. Pas de deux / Charles Cushing. Intrada / Arthur Honegger. Solus / Stan Friedman. Air de bravour / André Jolivet

Innhold: Gavotte de concert / Heinrich Sutermeister. Sonatina / Jean Francaix. Tromba solo / Ketil Hvoslef. Four Scarlatti variations / Marcel Bitsch. Capriccio / Claude Pascal. Pas de deux / Charles Cushing. Intrada / Arthur Honegger. Solus / Stan Friedman. Air de bravour / André Jolivet

Spor

Utgivelsesdata

Simax PSC 1041 CD 1989