Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ole Edvard Antonsen. Einar Henning Smebye (1989)

Innhold: Gavotte de concert / Heinrich Sutermeister. Sonatina / Jean Francaix. Tromba solo / Ketil Hvoslef. Four Scarlatti variations / Marcel Bitsch. Capriccio / Claude Pascal. Pas de deux / Charles Cushing. Intrada / Arthur Honegger. Solus / Stan Friedman. Air de bravour / André Jolivet

Innhold: Gavotte de concert / Heinrich Sutermeister. Sonatina / Jean Francaix. Tromba solo / Ketil Hvoslef. Four Scarlatti variations / Marcel Bitsch. Capriccio / Claude Pascal. Pas de deux / Charles Cushing. Intrada / Arthur Honegger. Solus / Stan Friedman. Air de bravour / André Jolivet

Spor

1 Gavotte de Concert 05:10
2 Sonatine: 1.sats 01:13
3 Sonatine: 2.sats 03:13
4 Sonatine: 3.sats 01:38
5 Fire variasjoner over et tema av Domenico Scarlatti 06:37
6 Capriccio 01:39
7 Pas de Deux 02:03
8 Intrada 03:44
9 Solus: 1.sats 02:12
10 Solus: 2.sats 01:26
11 Solus: 3.sats 01:46
12 Solus: 4.sats 02:39
13 Air de Bravoure 01:07

Utgivelsesdata

Simax PSC 1041 CD 1989