Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Ole Bull - a Norwegian Pioneer (2005)

Spor 4 også m. tit.: En Moders bøn. Spor 9:Le Melancolie - In Moments Of Solitude = I ensomme stunde

Spor 4 også m. tit.: En Moders bøn. Spor 9:Le Melancolie - In Moments Of Solitude = I ensomme stunde

Spor

Utgivelsesdata

Simax PSC 1261 CD 2005