Matched: utgivelser/(.*)

Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Oboe Concertos by Corigliano, Kverndokk and Denisov (2001)

Innhold: Concerto for oboe and orchestra / John Corigliano. Concerto for oboe and orchestra with obbligato string sextet / Gisle Kverndokk. Concerto for oboe and orchestra / Edison Denisov

Innhold: Concerto for oboe and orchestra / John Corigliano. Concerto for oboe and orchestra with obbligato string sextet / Gisle Kverndokk. Concerto for oboe and orchestra / Edison Denisov

Spor

1 Tuning Game 05:57
2 Song 05:33
3 Scherzo 04:10
4 Aria 06:44
5 Rheita Dance 05:04
6 Konsert for obo og ork, med obligat strykesekstett 18:56
7 Konsert for obo og ork: 1.sats 10:35
8 Konsert for obo og ork: 2.sats 03:08
9 Konsert for obo og ork: 3.sats 07:35

Utgivelsesdata

Simax Ppc 9041 CD 2001