Gjør endringer

Numbers and Names (2000)

Album av Toledo

Spor

1 Gun at your Head 03:16
2 Stranger 03:29
3 Clarabelle 03:38
4 Man at your Door 05:46
5 Trust 04:32
6 Nice 02:27
7 62 Places 05:31
8 Little Mister 04:03
9 N.y 03:45
10 Sweet Fury 04:44
11 Secretly 02:34
12 Watertown 03:55

Utgivelsesdata

Tylden & Co AS GTACD 8139 CD 2000