Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Numb, Number (2012)

Utgitt 13. april 2012

Spor

1 Numb, number
2 Spring is like a perhaps hand
3 You bird
4 Waiting time
5 The Western Wind
6 Asphalt
7 Singing again

Utgivelsesdata

Gigafon GIGA 006 CD Norge 2012