Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Null Problem (1982)

Samlealbum av Diverse artister

Spor

1 Angst
2 Heartbreak Hotel

Utgivelsesdata

B.Rock Kassett Norge 1982