Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Nr. 44 / Tre Døgn I 'Bua' (1964)

Singel av Tre Tainers

Spor

Utgivelsesdata

Philips 353 245 PF Vinyl 1964