Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Norwegians Would...

Samlealbum av Det Betales

Tolkninger av Beatles-sanger skrevet av John Lennon og Paul McCartney + "Here comes the sun" skrevet av George Harrison.

Tolkninger av Beatles-sanger skrevet av John Lennon og Paul McCartney + "Here comes the sun" skrevet av George Harrison.

Spor

Utgivelsesdata

Tylden & Co AS GTACD 8452/3 CD 2009