Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Norwegian Song (2007)

Album av Dag Arnesen

Arietta (nr. 1 fra) lyriske Stykker, hefte 1, op. 12 - Terje Gewelt, bass.

Arietta (nr. 1 fra) lyriske Stykker, hefte 1, op. 12 - Terje Gewelt, bass.

Spor

Utgivelsesdata

Resonant Music RM17-2 CD 2007