Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Norwegian Non Stop Disco Sensation (1977)

Samlealbum av Diverse artister

Spor

Utgivelsesdata

Philips 6478 401 Vinyl 1977
Philips 7207 401 Kassett 1977