Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Norwegian Chamber Orch / Egil Hovland: Rorate Op. 55 - Gunnar Germeten jr. - Magnar Åm (1988)

Spor

1 Rorate - Introitus 07:46
2 Kyrie 07:51
3 Alleluja 07:22
4 Dansen Gjennom Skuggeheimen 13:31
5 Studie over ein Salmetone frå Luster 08:40

Utgivelsesdata

Aurora Contemporary NCD-B 4947 CD 1988