Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Northern Delights (2004)

Spor

1 Allegro med Variasjoner, G-dur 06:39
2 Sarabande 02:18
3 Menuett 01:11
4 Gigue 01:14
5 Murky 01:35
6 Sonate for fløyte og continuo, D-dur /fra/ sonate a Flauto Traverso, Violone E cembalo: 1.sats 04:24
7 Sonate for fløyte og continuo, D-dur /fra/ sonate a Flauto Traverso, Violone E cembalo: 2.sats 03:23
8 Sonate for fløyte og continuo, D-dur /fra/ sonate a Flauto Traverso, Violone E cembalo: 3.sats 02:33
9 Sonate for cembalo, g-moll (nr. 6) /fra/ sei Sonate, op. 2: 1.sats 03:26
10 Sonate for cembalo, g-moll (nr. 6) /fra/ sei Sonate, op. 2: 2.sats 04:14
11 Sonate for cembalo, g-moll (nr. 6) /fra/ sei Sonate, op. 2: 3.sats 02:25
12 Preludium 00:28
13 Allemand de Lully 02:11
14 Gavotte en Boure 01:19
15 Rondeau 01:47
18 Passacaglia De persee 02:57
19 Sonate for fløyte og continuo, e-moll /fra/ sonate a Flauto Traverso, Violone E cembalo: 1.sats 01:59
20 Sonate for fløyte og continuo, e-moll /fra/ sonate a Flauto Traverso, Violone E cembalo: 2.sats 02:03
21 Sonate for fløyte og continuo, e-moll /fra/ sonate a Flauto Traverso, Violone E cembalo: 3.sats 02:07
22 Sonate for fløyte og continuo, e-moll /fra/ sonate a Flauto Traverso, Violone E cembalo: 4.sats 02:04
23 Sonate for fløyte og continuo, e-moll /fra/ sonate a Flauto Traverso, Violone E cembalo: 5.sats 00:52
24 Grave - Fuga - Grave 02:47
25 Allegro 01:07
26 Grave 01:16
27 Ballaro 01:32
28 Giga Presto 01:32
29 Variasjoner over 'gestern Abend' 03:46
30 Angloisi 02:40

Utgivelsesdata

Simax PSC 12224 CD 2004