Matched: utgivelser/(.*)
Gjør endringer

Norske arvestykker (1990)

Spor

1 Ved Rundarne 03:03
2 Våren (nr. 2) 04:52
3 Haugelåt (nr. 4) 04:22
4 Brudefærden i Hardanger 03:36
5 Ho guro 01:39
6 Jubilate (amen) 03:41
7 På gravbakken vart dette songi, op. 33 05:44
8 Kvite vengjer 03:45
9 Småsporven 01:52
10 Den bakvende visa 02:32
11 Jeg lagde mig saa sildig 02:52
12 Solfager og ormekongin 02:25
13 Falkvord Lomannsson 03:29
14 Knut liten og sylvelin 02:21
15 Trolldans 01:29
16 Den dag kjem aldri at eg deg gløymer 03:06
17 Astri, mi Astri 05:22
18 Pål sine hønur ( 02:04
19 Kjerringa med staven 00:48
20 Sne 03:34
21 Bruremarsj fra Gudbrandsdalen 01:14
22 Gjeitlokk 00:55
23 Springar fra Bergen 01:55

Utgivelsesdata

BERGEN DIGITAL STUDIO Bd 7012 CD CD 1990