Oversikten viser revisjonshistorikk for Nordmenn Er Gale!

Gå tilbake

Endringer Dato Brukernavn
biografi 23.04.2020 18:23 nag2rom
biografi 23.04.2020 18:21 nag2rom
bilder 26.07.2016 19:24 nag2rom
biografi 26.07.2016 18:15 karjo
release 26.07.2016 18:12 karjo
biografi 26.07.2016 18:07 karjo
spor 26.07.2016 18:05 karjo
biografi 26.07.2016 18:03 karjo