Gjør endringer

Nordische Orgelmusik (1999)

Spor

1 Air 06:59
2 Fuge 03:17
3 Partita for orgel nr. 1 (over) "o Bli Hos Mig, Nu er det Aftenstid" 06:51
4 Sorgmusik 05:36
5 Passacaglia (over) "jag Ville Lova och Prisa" 04:44
6 Intrada, E-dur 05:41
7 Preludium for orgel, e-moll 02:30
8 Preludium for orgel, d-moll 03:23
9 Toccata for orgel, BuxWV 155, d-moll 07:36
10 Preludium og Fuge, e-moll 09:28

Utgivelsesdata

KOCH SCHWANN Musica Mundi 3-6726-2 CD 1999