Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Nordic Light (1984)

Spor

1 Jesus för världen givit sitt liv 05:41
2 Hyldningsmarsch (fra) Sigurd Jorsalfar , op. 56 06:53
3 Solvejgs Vuggesang (fra) Peer Gynt, op. 23 07:22
4 Jungfrun under lind (nr. 1 fra) tre sånger, op. 10 05:20
5 Tonerna 07:12
7 Taagen Letter (fra) Moderen, op. 41 09:10

Utgivelsesdata

DRAGON Drcd 305 CD 1984