Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Nokon kjem til å komme (2002)

Spor

Utgivelsesdata

Ukjent NRK Lydbokforlaget ISBN 82-421-1230-4 CD 2002