Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Nokon kjem til å komme (2002)

Spor

1 Nokon kjem til å komme: Spor 1 03:43
2 Nokon kjem til å komme: Spor 2 06:04
3 Nokon kjem til å komme: Spor 3 05:10
4 Nokon kjem til å komme: Spor 4 03:56
5 Nokon kjem til å komme: Spor 5 03:55
6 Nokon kjem til å komme: Spor 6 03:04
7 Nokon kjem til å komme: Spor 7 09:04
8 Nokon kjem til å komme: Spor 8 02:15
9 Nokon kjem til å komme: Spor 9 04:29
10 Nokon kjem til å komme: Spor 10 03:12
11 Nokon kjem til å komme: Spor 11 06:50

Utgivelsesdata

Ukjent NRK Lydbokforlaget ISBN 82-421-1230-4 CD 2002