Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Noe nytt (1970)

Album av Nora Brockstedt

Her hadde Nora noen norske tolkninger av Burt Bacharach og Jacques Brel på norsk.

Her hadde Nora noen norske tolkninger av Burt Bacharach og Jacques Brel på norsk.

Spor

Utgivelsesdata

PLAY Records 1003 Norge 1970