Revisjonshistorikk

Gjør endringer

NJS - Live! (2014)

Utgitt 25. april 2014

Spor 1-9 (Live 1975) er konsertopptak fra Ski Rådhusteater. De andre opptakene er fra Oslo Konserthus og TV-opptak + andre live-opptak fra 1981, 1983 og 1984.

Spor 1-9 (Live 1975) er konsertopptak fra Ski Rådhusteater. De andre opptakene er fra Oslo Konserthus og TV-opptak + andre live-opptak fra 1981, 1983 og 1984.

Spor

Utgivelsesdata

Universal Music Norway Digitalutgivelse 2014