Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Nivelkinn (2002)

Spor

1 Forspel - Uppi måneskinn 03:22
2 Olsok - I Nivelkinnstunet 02:04
3 Gyri og Jo i Nivelkinn - Guten og folen 02:36
4 Haust - Seinste haustdagen 1 00:47
5 Seinste haustdagen - del 2 00:35
6 Seinste haustdagen - del 3 00:41
7 Seinste haustdagen - del 4 01:32
8 Haust - Ivi midjenott 01:06
9 Haust - Heim i Tvitulid 02:22
10 Haust - Gyri 01:47
11 Haust - So vandra dei til møte 04:04
12 Haust - Gyri (framhald) 00:44
13 Haust - Stabbe kjem heim 1 02:30
14 Haust - Stabbe kjem heim 2 02:03
15 Haust - Stabbe kjem heim 3 01:27
16 Haust - Jo stryk til Nivelkinn 01:57
17 Helgesmess - Tussemessa 01:44
18 Helgesmess - Det snogar i Tvitulid 01:50
19 Helgesmess - Spor etter Jo 01:53
20 Helgesmess - Skinnvengbrev 03:39
21 Helgesmess - Jo syng 1 01:05
22 Helgesmess - Jo syng 2 03:13
23 Helgesmess - Ned att 03:55
24 Olsok - Gase kjem til Tvitulid 03:11
25 Olsok - Gyri tek ut 04:26

Medvirkende

Aslaug Vaa

Utgivelsesdata

Heilo HCD 7182 CD 2002