Revisjonshistorikk

Gjør endringer

Nidelven / Gondol-serenade (1956)

Utgivelsesdata

RCA NA 1100 Vinyl Norge 1956